ONZE BETALINGSVOORWAARDEN

Op deze pagina zetten we onze betalingsvoorwaarden helder op een rij. Ze staan uiteraard ook in de Algemene Voorwaarden, maar gezien het feit dat die meer artikelen kennen zetten we dit onderdeel voor de helderheid op een rijtje. Dan weet u meteen waar u aan toe bent bij na het goedkeuren van een offerte en het geven van een opdracht.

Websites

Nadat u de offerte hebt goedgekeurd en opdracht hebt gegeven wordt uw opdracht ingepland. Als het tijdstip nadert dat we aan uw

opdracht gaan beginnen krijgt u een factuur om 25% van het offertebedrag als aanbetaling te doen.
Nadat u deze factuur hebt voldaan beginnen we meteen met ontwerpen en bouwen.
Als u akkoord bent met het opgeleverde werk krijgt u de eindfactuur met het restantbedrag. Deze factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald.

Huisstijlontwerpen

Voor het ontwerpen van een huisstijl geldt geen aanbetaling. Hiervoor geldt dat na oplevering van de digitale bestanden van bijvoorbeeld een logo, advertentie of dergelijke u een factuur krijgt die u binnen 30 dagen dient te betalen.

Drukwerk

Nadat u de offerte hebt goedgekeurd en opdracht hebt gegeven wordt uw opdracht ingepland. Als het tijdstip nadert dat we aan uw

opdracht gaan beginnen krijgt u, alleen als u de eerste keer drukwerk bij ons bestelt, een factuur om 40% van het offertebedrag als aanbetaling te doen. Bestellingen vanaf de tweede bestelling behoeven geen aanbetaling.
Nadat u deze factuur hebt voldaan beginnen we meteen met ontwerpen en na goedkeuring laten we het ontwerp drukken in de door u gewenste vorm en oplage.

Nadat uw drukwerkopdracht aan de drukkerij is gegeven krijgt u van ons de eindfactuur die u binnen 15 dagen dient te betalen. Deze

termijn geldt dus alleen voor drukwerk.

Als u niet tijdig betaalt...

Natuurlijk gebeurt het iedereen: Een te betalen factuur blijft liggen en wordt vergeten. Dat is geen enkel probleem. Ons

administratiesysteem stuurt u automatisch op dag 16 (bij drukwerk) of dag 31 (bij de overige facturen) een herinnering dat er nog een factuur openstaat en krijgt u de gelegenheid die alsnog binnen 7 dagen te voldoen.

Mocht u ook die betaling niet doen krijgt u een aanmaning. Als u ook geen gehoor geeft aan de aanmaning wordt een pre-incasso verstuurd zowel per e-mail als per post. Indien u ook daar geen gehoor aan geeft hebben we helaas een probleem en krijgt u te maken

met een incassotraject waarbij er vanaf dat moment minimaal € 40,00 incassokosten worden berekend. Vanaf dat moment wordt de zaak in handen gegeven van het incassobureau OnlineIncasso (Payt.nl).

U kunt de wet-en regelgeving op dit gebied hier nalezen. (opent in een nieuw venster/tab).