Betalingsvoorwaarden - HQ WebIT Web & Graphics

TEL: +31 6 1585 2536
INFO@HQWEBIT.NL
HQWEBIT
Ga naar de inhoud
ONZE BETALINGSVOORWAARDEN
Op deze pagina zetten we onze betalingsvoorwaarden helder op een rij. Ze staan uiteraard ook in de Algemene Voorwaarden, maar gezien het feit dat die meer artikelen kennen zetten we dit onderdeel voor de helderheid op een rijtje. Dan weet u meteen waar u aan toe bent bij na het goedkeuren van een offerte en het geven van een opdracht.
Websites
Nadat u de offerte hebt goedgekeurd en opdracht hebt gegeven wordt uw opdracht ingepland. Als het tijdstip nadert dat we aan uw
opdracht gaan beginnen krijgt u een factuur om 25% van het offertebedrag als aanbetaling te doen.
Nadat u deze factuur hebt voldaan beginnen we meteen met ontwerpen en bouwen.
Als u akkoord bent met het opgeleverde werk krijgt u de eindfactuur met het restantbedrag. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald.
Huisstijlontwerpen
Voor het ontwerpen van een huisstijl geldt geen aanbetaling. Hiervoor geldt dat na oplevering van de digitale bestanden van bijvoorbeeld een logo, advertentie of dergelijke u een factuur krijgt die u binnen 14 dagen dient te betalen.
Drukwerk
Nadat u de offerte hebt goedgekeurd en opdracht hebt gegeven wordt uw opdracht ingepland. Als het tijdstip nadert dat we aan uw
opdracht gaan beginnen krijgt u, alleen als u de eerste keer drukwerk bij ons bestelt, een factuur om 40% van het offertebedrag als aanbetaling te doen. Bestellingen vanaf de tweede bestelling behoeven geen aanbetaling.
Nadat u deze factuur hebt voldaan beginnen we meteen met ontwerpen en na goedkeuring laten we het ontwerp drukken in de door u gewenste vorm en oplage.
Nadat uw drukwerkopdracht aan de drukkerij is gegeven krijgt u van ons de eindfactuur die u binnen 14 dagen dient te betalen.
Als u niet tijdig betaalt...
Natuurlijk gebeurt het iedereen: Een te betalen factuur blijft liggen en wordt vergeten. Dat is geen enkel probleem. Ons
administratiesysteem stuurt u automatisch op dag 15 een herinnering dat er nog een factuur openstaat en krijgt u de gelegenheid die alsnog te voldoen.
Mocht u ook die betaling niet doen krijgt u na 14 dagen een aanmaning. Als u na 7 dagen ook geen gehoor geeft aan de aanmaning wordt een pre-incasso verstuurd zowel per e-mail als per post. Indien u ook daar geen gehoor aan geeft hebben we helaas een probleem en krijgt u te maken
met een incassotraject waarbij er vanaf dat moment minimaal € 40,00 incassokosten worden berekend. Vanaf dat moment wordt de zaak in handen gegeven van het incassobureau OnlineIncasso (Payt.nl).

U kunt de wet-en regelgeving op dit gebied hier nalezen. (opent in een nieuw venster/tab).
MOB: 06 1585 2536
WEBDESIGN & GRAPHICS
Torenstraat 13, 4361 CS Westkapelle

Terug naar de inhoud