Privacy Verklaring - HQ WebIT Web & Graphics

TEL: +31 6 1585 2536
INFO@HQWEBIT.NL
HQWEBIT
Ga naar de inhoud
Privacyverklaring van HQ WebIT
Dit is de privacyverklaring van HQ WebIT. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. HQ WebIT voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. HQ WebIT verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

HQ WebIT verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Afhandeling van uw bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
Minderjarigen
HQ WebIT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.
Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.
Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen en gebruiken geen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website.
Cookies
Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.
Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn geen knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Twitter en LinkedIn. Er worden dus geen cookies geplaatst voor dat doel.
Nieuwsbrief
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.
Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u dienstverlening bij ons hebt beëindigd.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy.
HQ WebIT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Delen met anderen
HQ WebIT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien en aanpassen
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
MOB: 06 1585 2536
WEBDESIGN & GRAPHICS
Torenstraat 13, 4361 CS Westkapelle

Terug naar de inhoud